Volg ons op Twitter:

Evenementen vergunning

Evenementen organiseren op de landgoederen van Stichting Twickel


Evenement organiseren op Twickel? Alleen met vergunning
Jaarlijks komen er bij de Stichting Twickel tientallen aanvragen binnen voor het organiseren van een (sport)evenement op onze landgoederen. Ook komen er regelmatig verzoeken om mee te werken aan een activiteit die afwijkt van de voorwaarden waaronder eigen wegen en paden van het landgoed zijn opengesteld.

Om er voor te zorgen dat natuur, landschap en andere waarden van het landgoed hiervan geen negatieve effecten ondervinden, toetst Stichting Twickel deze aanvragen en geeft vervolgens al dan niet een vergunning af. Uitgangspunt is dat dit met zorg voor de natuur, bewoners en andere bezoekers wordt georganiseerd. Landelijk is hiervoor het concept S(up)port for Nature ontwikkeld; zie ook www.supportfornature.nl. Het beleid van Twickel sluit daar bij aan.

Natuurvriendelijke evenementen
Het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature is bedoeld om op een natuurvriendelijke wijze een (sport)evenement te organiseren. Dit houdt in dat schade aan de bodem en de natuur wordt voorkomen. Tevens wordt overlast voor bezoekers en omwonenden zoveel mogelijk beperkt en de veiligheid van het evenement bevorderd.

Gebruik van onze terreinen
Voor het organiseren van evenementen in gebieden van Twickel heeft u een vergunning nodig. Bij iedere aanvraag bekijken we om wat voor activiteit het gaat, hoeveel deelnemers er worden verwacht en in welk gebied het wordt gehouden. Waar mogelijk verlenen wij graag een vergunning. Twickel heeft echter altijd het recht om een vergunning te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met te verwachten overlast voor flora en fauna, voor andere bezoekers of voor bewoners.

Wat verstaan we onder een evenement?
Onder een evenement verstaan wij een recreatieve activiteit waaraan meer dan 20 personen deelnemen, alsook een commerciële activiteit -ongeacht het aantal deelnemers- georganiseerd door bedrijven of met als doel geld te genereren. Bijvoorbeeld een sponsorloop, wedstrijd, concours, avondvierdaagse, seizoentocht. Andere voorbeelden zijn een landgoedmarkt, hondenuitlaat-service, een kinderfeestje, trimgroep of andere sportieve activiteiten. Recreatieve activiteiten waaraan minder dan 20 mensen deelnemen zijn zonder vergunning toegestaan, mits men zich aan de reguliere openstellingregels houdt. Deze staan vermeld op de zwarte bordjes her en der op onze landgoederen.

Bij ‘Veel gestelde vragen’ kunt u lezen hoe we met veel voorkomende evenementen en activiteiten omgaan.

Kosten
Aan een vergunning zijn vaak kosten verbonden. De hoogte van de kosten voor een eenmalige vergunning is afhankelijk van het aantal deelnemers en de aard van de activiteit. Commerciële activiteiten worden hierbij anders beoordeeld. De minimumkosten zijn € 25,- per vergunning. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het onderhoud van het landgoed waar u gebruik van wilt maken voor uw evenement.

Vergunning aanvragen
De aanvraag moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het evenement zijn ingediend. Gebruik daarvoor ons Aanvraagformulier evenementenvergunning. Voor een evenement op de landgoederen Twickel, Brecklenkamp en Lage (Duitsland) stuurt u dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met relevante bijlagen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement naar Stichting Twickel, Postbus 2, 7490 AA Delden. Voor een evenement op de Gelderse landgoederen Hof te Dieren, Gelderse Waard en Nettelhorst stuurt u uw aanvraagformulier naar Stichting Twickel, Kerkallee 2, 6955 JA Ellecom.

Voor eventuele vragen kunt u ons mailen: secretariaat@twickel.org

Veel gestelde vragen


Mag ik een picknick voor familie of vrienden organiseren?
Ja, mits u met maximaal 20 personen komt en zich aan de openstellingsregels houdt. Wel vragen wij u om gebruik te maken van de bestaande picknicktafels en geen afval achter te laten. Het is in alle gebieden verboden om te barbecueën. U moet wel een vergunning aanvragen als u met een grotere groep komt of een activiteit organiseert met een commerciële achtergrond. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u bij de picknick een partytent of afzetlint wilt gaan gebruiken.

Mag ik een kinderpartijtje of speurtocht op het landgoed organiseren?
Ja, mits de groep niet groter is dan 20 personen en u zich aan de openstellingsregels houdt. Wilt u daar van afwijken dan heeft u een vergunning nodig.

Mag ik een huwelijksreportage maken?
Ja, mits u zich aan de openstellingsvoorwaarden houdt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u geen auto’s of oldtimers mee mag nemen op wegen waar dat niet is toegestaan. Ook de auto van de fotograaf moet achter blijven op de parkeerplaats.

Mogen wij met onze scoutinggroep overnachten in het bos?
Nee, het is een vaste regel dat in natuurgebieden niet overnacht of gekampeerd mag worden. Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord.

We willen met een sportgroep wekelijks een trainingsronde maken door terreinen van Twickel. Heb ik hiervoor een evenementenvergunning nodig?
Ja, U moet een doorlopende vergunning aanvragen indien de groep groter is dan 20 personen en/of als u commercieel bezig bent. Uiteraard dient u zich altijd aan de openstellingsregels te houden.

Onze trimclub wil een sponsorloop organiseren in een bos van Twickel. Wat moet ik doen?
U moet een vergunning aanvragen.

Ik ben docent en wil met school een sportdag of speurtocht in het bos houden. Wat moet ik doen?
U moet hiervoor een vergunning aanvragen.

Ik heb een hondenuitlaat-service en wil mijn honden uitlaten in een gebied van Twickel. Wat moet ik doen?
Vanaf 1 januari 2016 hebben hondenuitlaat-services die in gebieden van Twickel lopen een vergunning nodig. Voor bepaalde gebieden is er een wachtlijst.

Kan ik in de gebieden van Twickel een cache plaatsen?
Alleen als u hiervoor toestemming van ons heeft gekregen. De boswachter bekijkt iedere aanvraag, want niet ieder gebied is geschikt 1om een ‘schat’ te verbergen.