Volg ons op Twitter:

Publicaties

Publicaties over Twickel


De beknopte lijst van publicaties is als volgt onderverdeeld:

 

Algemene werken o.a. over de bewoners van Twickel

 • Brunt, Aafke, Haverkate, Jan en Ouden, Lucia den, Twickel, 2013. Zie Twickel boek.
 • Sinninghe Damsté - Hopperus Buma, C., Jonker in de 19e eeuw, 2012.
 • Haverkate, J. en Brunt, A.J., 'Tussen twee tijden, Twickel in de negentiende eeuw', 2010.
 • Aalst, G .M. van, Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel, 1222- 1599, 's-Gravenhage, 1998.
 • Brunt, AJ. (red.), Inventaris van het huisarchief Twickel 1133- 1975, Zwolle/Delden, 1993.
 • Coppens, T., Marie Cornélie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg, 1824 - 1825, Amsterdam, 2003.
 • Gevers, A.J. en A.J .Mensema, De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle, 1995.
 • Haverkate, J., Brunt, A. en Leyssius, B.E., Twickel bewoond en bewaard, 1993, 1995, 2001.
 • Kuile, GJ. ter, Geschiedkundige aanteekeningen op de havezathen van Twenthe, Almelo, 1911.
 • Twickel bulletin, uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel, 1976- 1990.
 • Twickelblad, gezamenlijke uitgave van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel, 1991.- wordt voortgezet
 • Wijck, H.W.M. van der, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, Alphen aan den Rijn,198
 • Walstra, M. en H. Frons, Twickel met Hart en Ziel, Hengelo, 2003.

Over de geschiedenis van het huis 

 • Hagens, H., en B. Olde Meierink (red.), Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600 - 1900, Utrecht, 1986, p. 62 - 80.
 • Olde Meierink, B., 'Twickel...wat de spade er ons over vertelde', 't lnschrien, XI (1979), p. 43 - 44 en p. 51 - 54; XII (1980), p. 1 - 5.
 • Reynders, H., 'De bouwgeschiedenis van Twickel (I). Twickel is ouder dan tot nu toe werd aangenomen', Twickelblad, (2005), no. 1, p. 16-17 en 'De bouwgeschiedenis van Twickel (II). Goossen van Raesfelt breidde het bestaande kasteel uit', Twickelblad, (2005), no. 2, p. 12 - 16.

Over de naaste omgeving van het huis


Tuinen en bossen

 • Brunt, A.J., Banis, G., Hakstegen, J., 'Herinneringen aan de Twickelerlaan', 2010.
 • Jansen, M.E.G.B.,' Twickel te Ambt Delden', Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen, 2 dln. Zeist, 1988.
 • Kok, M.A., 'Kasteel Twickel in Delden. Een masterplan voor het herstel van de historische tuinen en parkaanleg', De Woonstede door de eeuwen heen, (2002), no. 136, p. 15 - 19.
 • Michel, H.W., Herinneringen aan Twente, Lochem, 1967.
 • Saaltink, H., Lijnenspel in beweging 500 jaar tuinkunst op Twickel, Stichting Twickel, 2006.
 • Twickel. Behoud van een cultuurmonument, Hengelo, 1985.
 • Vermeer, E., Wandelen op Twickel, Twickel, 2007.
 • Saaltink, H. e.a., De tuinen van Twickel. Stoer en gevoelig, Stichting Twickel, 2009.
 • Vermeer, E., Fietsen op Twickel, Twickel, 2010.

Twickelervaart

 • Twickeler Schipvaart, Reilen en zeilen van 1772 tot 1862 (De), Delden, 1980.

Marken 

 • Brunt, C., 'De markeverdelingen in het richterambt Delden', Facetten uit de historie van Ambt Delden, Ambt Delden, (1992), p. 31- 43.
 • Demoed, H.B., 'De praktijk van de markeverdeling. Toedracht in de marke Azelo', Mandegoed schandegoed. De markeverdelingen in Oost-Nederland in de 19de eeuw, Zutphen, 1987, p. 111 -125.

Rijtuigen

 • Brunt, A., E. Eshuis en J. Worst, Met Twickel op reis, Twickel, 2003.
 • Conijn, N.W. Op bezoek bij de koning. Rijtuigen, tuigen en livreien van het Koninklijk Huis en andere aanzienlijke families, Paleis Het Loo, 2007.

Kerk van Delden

 • Hakstegen, J., 'Twickel en de oude Blasiuskerk', Stichting Drents-Overijsselse Kerken, bulletin nr. 31, november 2003.
 • Bekkenkamp, A., J.W. Samberg, fenomeen. Het levensverhaal van de pastor van Twickel en Twente (1890 - 1976), Stichting Bedehuizen in Overijssel en Flevoland, 2006.

Boerderijen

 • Vrij, L. Boerenerven op het landgoed Twickel. Bouw, beheer en onderhoud, Delden-Hengelo, 2004, herdruk 2015..

Over de buitenbezittingen 

 • Durville, H.BJ., De kerk te Lage. Over Twickel en Lage. Die Kirche zu Lage. Uber Twickel und Lage, Bulletin Stichting Drents-Overijsselse kerken, nr. 22, 2000.
 • Hakstegen,J., 'Het Hof te Dieren, een Gelders Twickelbezit', in Twickelblad (2000),no.1, p. 9- 11 en no.2, p. 10- 12.
 • Hakstegen, J., 'De Friese goederen en rechten van de familie Van Wassenaer Obdam (I) en (II), Twickelblad (2004), no. 4, p. 17 - 18 en Twickelblad (2005), no. 1, p. 18 - 19.
 • Hiddink, H.J., De Nettelhorst. Geschiedenis van het kasteel en de marke Nettelhorst-Langen, z.pl., 1991.
 • Janson, E.M.Ch.M., e.a., Wassenaer en zijn Baljuwhuis, Wassenaar, 1986.
 • Oosten Slingeland, J.F. van, Van prinselijk domein tot nationaal park. Uit de geschiedenis van het bosdomein bij Dieren, Stichting Boskaart Nederland 1832; 2003.