Volg ons op Twitter:

Andere bezittingen

Bezittingen bij Wassenaar: Zuidwijk en Santhorst


Dit bezit is 200 hectare groot en stamt van de familie Van Wassenaer Obdam. Samen met de aangrenzende landgoederen Duivenvoorde en De Horsten vormt het een essentiele groene long tussen Den Haag, Wassenaar, Leiden en Voorschoten.

Zuidwijk is een fraaie buitenplaats die uit een hoofdgebouw met een parkbos bestaat. Het is privé bewoond en dus niet opengesteld. Daarachter ligt de Zuidwijkse polder met enkele verpachte hoeven.

Ondanks de grote druk van de verstedelijking probeert de Stichting Twickel de landschappelijke waarde en natuurwaarde van het gebied te versterken: bijvoorbeeld door aangepast beheer voor weidevogels en slootkantbeheer.

De mogelijke aanleg van de Rijnlandroute langs de Leidse wijk Stevenshof vormt een grote bedreiging voor deze groene long.

De vroegere rentmeester of 'baljuw' van de heerlijkheid Wassenaar woonde in het Baljuwshuis in het centrum van het oude Wassenaar. Dit monumentale pand aan het Plein maakt nog steeds deel uit van het Twickelbezit.

Landgoederen in Lage en Brecklenkamp


Het landgoed Lage biedt - los van het prachtige landschap rond de Dinkel - diverse bezienswaardigheden. Ook de reis er naar toe is de moeite waard. De voormalige burcht van Lage is sinds de Tachtigjarige Oorlog nog slechts een ruïne. In 1634 kocht de toenmalige heer van Twickel, Johan van Raesfelt, de Heerlijkheid Lage die na de Vrede van Münster een vrijstaatje werd. De grafstenen naast het kerkje (1687) en de teksten in de kerkmuur zijn in het Nederlands.

Op het landgoed treft u een dubbele watermolen aan die zowel olie kan slaan als graan kan malen. Deze is gebouwd in 1672 en wordt al genoemd in de 13e eeuw; de molen is af en toe te bezichtigen.

Een wandeling van 1,5 kilometer voert u door dit gebied, onder meer langs de Eichenallee met zijn zes identieke boerderijtjes.

Naast de molen ligt de 'Grafschafter Teestube' met een fraaie theetuin aan de Dinkel.

Zie voor meer informatie: www.grafschafterteestube.de

Enkele boerderijen in het aangrenzende Nederlandse gebied (Brecklenkamp) behoren ook bij Twickel.
De Twickel-bezittingen in Lage en Brecklenkamp werden vroeger als één landgoed beheerd vanuit het 'Forsthaus' naast de watermolen van Lage. Het huis Brecklenkamp zelf is slechts korte tijd in bezit van Twickel geweest.

Aardig is de boerderij Rotman waar de grens precies door een schuurtje loopt: via een luik kon men daar vroeger allerhande goederen legaal smokkelen: niemand hoefde immers de grens te overschrijden! Een bijzonder fenomeen is Erve Scholten bij Breckelenkamp waar zich een 300-jarige eik door het dak van een bakspieker boort. Uiterlijk heeft dit gebied veel weg van het landgoed Twickel in Delden: de afwisseling van bos- en cultuurlandschappen en majestueuze solitaire eiken.

U kunt een fietsroute maken door het grensgebied van het Duitse Lage en het Nederlandse Brecklenkamp. De wandel- en fietsroutebeschrijvingen zijn verkrijgbaar in de landgoedwinkel van Twickel in Delden.

Landgoed Hof te Dieren


Sinds 1820 is landgoed 'Hof te Dieren' verbonden met Twickel in Delden. Dit landgoed ligt ten westen en zuiden van de Gelderse plaats Dieren. Het 1000 hectare grote gebied bestaat uit bossen op de Veluwezoom en weilanden in de uiterwaarden van de IJssel. Op de overgang van de Veluwe naar de IJsselvalei ligt een prachtig park met een interessante geschiedenis.

Vanaf 1219 was het in bezit van de Duitse Orde tot Prins Willem II het in 1647 kocht. Stadhouder Willem III maakte van het huis rond 1680 een jachtslot. Hij liet ook een bezienswaardige tuin aanleggen met terrassen, vijvers, grotten en fonteinen. Het jachtslot brandde in 1795 geheel af. In de 19e eeuw liet de nieuwe eigenaresse Marie Cornélie, gravin van Wassenaer Obdam, een kleiner huis bouwen. Dat vormde het middelpunt van een park aangelegd in de romantische Engelse landschapsstijl naar ontwerpen van de tuinarchitecten Zocher en Petzold. In de Tweede Wereldoorlog werd ook dit huis door brand verwoest. De ruïne werd gesloopt in 1965.

Sinds 2012 wordt gewerkt aan plannen voor een nieuw hoofdgebouw. Net als zijn voorgangers zal dit het middelpunt zijn van de historische parkaanleg. De nieuwbouw zal plaats bieden aan ca. 38 zorgappartementen. Het park is open voor het publiek op Monumentendag en tijdens twee jaarlijks te bepalen lokale evenementen.

Moestuinmuur
Rond 1880 liet de toenmalige eigenaar Baron van Heeckeren een nieuwe moestuin aanleggen. Deze werd aan drie zijden begrensd door een indrukwekkende tuinmuur. Deze is in de afgelopen jaren voor een groot deel gerestaureerd. De vroegere moestuin is tegenwoordig in gebruik bij kwekerij Hof te Dieren en de wijngaard Domein Hof te Dieren. Vanaf april wordt hier acht keer per jaar een landgoedmarkt georganiseerd.

De Ruitersbeek voedde de vijvers van het park met water, afkomstig van een spreng (bron) op landgoed Middachten.

Bezienswaardig is het sterrebos met de Carolinaberg waar maar liefst veertien lanen bij elkaar komen. Dit bosgebied vormt een geheel met de aangrenzende bossen van het landgoed Middachten en van Natuurmonumenten.
Het bosgebeid is bereikbaar via de Arnhemsestraatweg (parkeerplaats Sterrebos). U kunt er een fraaie wandeling of fietstocht maken. Voor informatie: landgoedwinkel Twickel in Delden of VVV Rheden, telefoon 026- 495 30 50. Vanaf het station Dieren voert een NS-wandeling u onder meer door het Twickel-gebied.

Bezittingen Nettelhorst bij Lochem en Borculo


Dit oude bezit van de familie Van Heeckeren werd in 1831 aan Twickel toegevoegd.

Het huis Nettelhorst werd in 1875 gesloopt. Van de oude aanleg resteren nog een monumentaal bouwhuis, grachten en imposante eikenlanen.

U kunt er een fietstocht maken die start bij de uitspanning 'De Witte Wieven' in Zwiep en u ook naar Ruurlo voert. U treft onderweg onder meer de museumboerderij Lebbebrugge, kasteel Ruurlo (geen Twickel-bezit) en de ruïne van huis Nettelhorst. Bij Heure ziet u de dikste iep van Nederland: met een omtrek van zes meter. Bij Borculo kunt u het infocentrum Berkeldal bezoeken.

Bezittingen bij Zevenaar: de Grote en de Kleine Gelderse Waard


Dit driehonderd hectare grote gebied wordt omgeven door de Rijnstrangen (= oude rivierlopen) en is onderdeel van de Gelderse Poort. In een speciaal natuurontwikkelingsplan wordt de Kleine Gelderse Waard (60 hectare) helemaal 'ontkleid' en teruggegeven aan de natuur. Het als landbouwgrond gebruikte gebied, wordt tot op de oude rivierbodem ontdaan van zijn kleidek. Hierdoor ontstaat een stuk glooiend gebied - deels nat, deels droog, deels rijk, deels arm - dat het leefgebied voor de bijzondere moerasvogelpopulatie (Roerdomp en Grote Karekiet) sterk vergroot. Gezien de kwetsbare natuur is dit gebied niet opengesteld voor het publiek.

d'Waalfilm


Bekijk hier d'Waalfilm, een inspirerend verhaal over natuur, water, recreatie, historie en veiligheid. Maar bovenal over de schoonheid van het Nederlandse rivierenland.

In deze prachtige film komen ook de gebieden beheerd door de Stichting Twickel in beeld.