Volg ons op Twitter:

Het bestuur


Het bestuur van de Stichting Twickel is in handen van het College van Regenten, bestaande uit:

Mr. J.M. van den Wall Bake, voorzitter
Mr. D.C. Baron van Wassenaer
Jhr. M.A. van Weede
Jhr. Ir. J.J. de Graeff
Mevrouw Mr. E.Y. Beelaerts van Blokland - van Schaijk.

Rentmeesterschap:

samenwerking met allerlei disciplines

De rentmeester, ir. E.J. Mooiweer, heeft de dagelijkse leiding over het landgoed. Vanouds zorgt de rentmeester voor de rente van het vermogen dat in het landgoed besloten is (met name de pachten) en voor een verantwoorde geldbesteding. De rentmeester bemoeide zich vroeger ook met het wel en wee van de pachters. Bijvoorbeeld of de zoon van de pachter wel een goede vrouw had uitgezocht. Tegenwoordig staat het landgoed sterk onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving: het veranderende karakter van de agrarische sector, de oprukkende verstedelijking in de omgeving, de groeiende recreatieve druk en de toenemende regelgeving. Deze ontwikkelingen eisen veel aandacht op van de huidige rentmeester.

Administratie:

een moderne bedrijfsvoering

In het verleden werd de administratie bijgehouden in prachtige oude boeken en kwamen de boeren zelf de pacht brengen bij de rentmeester. Vroeger was er ook een spaarbank verbonden aan de rentmeesterij; metalen spaarpotjes herinneren nog aan die tijd. Tegenwoordig lopen alle betalingen via de bank en heeft Twickel net als andere bedrijven een moderne bedrijfsvoering en administratie.

Gebouwen:

bewaren traditioneel karakter

Degelijkheid en duurzaamheid staan bij het gebouwenbeheer voorop. Met een onderhoudsploeg van vijf man werkt Twickel aan het behoud van het traditionele karakter van de 250 gebouwen op de landgoederen. Zo streeft Twickel bij de pachtboerderijen naar behoud van de Twentse stijl met z'n kenmerkende toegangsdeuren en zadeldak met wolfseinden. En natuurlijk de kleurstelling met de zwart-witte luiken.

Bossen en natuurterreinen:

tegenstrijdige belangen verenigen

Als een spin in het web proberen de landgoedbeheerders de functies en belangen op het landgoed zo goed mogelijk met elkaar te verenigen en een goede balans te bereiken tussen natuur, landschap, bosbouw, landbouw en recreatie.

Buitenplaats:

de historie levend houden

Onder het beheer van de Buitenplaats vallen: het kasteel met zijn unieke collectie, het archief waarin vele historische documenten over Twickel te vinden zijn, de tuinen die van oudsher het kasteel omringen daterend uit verschillende stijlperioden en het park met zijn vijvers, rododendrons, oude boomgroepen en hertenbaan. In de zomermaanden is de Oranjerie, waar de bijzondere collectie (sub)tropische planten overwintert, een tentoonstellingsruimte waar tuinbezoekers tevens iets kunnen drinken. Naast de tuinen is de ommuurde moestuin gelegen, waarvandaan als van ouds de groenten en de bloemen naar het kasteel worden gebracht. De oude kassen en de tuinmuur zijn in hun oude glorie hersteld.
Bij de ingang van de tuinen is de Landgoedwinkel, waarin we veel producten van pachters vinden, zoals vlees, eieren, ijs en vis, maar ook andere aan Twickel gerelateerde artikelen als boeken, briefkaarten, terracotta producten, jams, marmelade en honing. Bij de landgoedwinkel is ook informatie te verkrijgen over de andere bezienswaardigheden op Landgoed Twickel. Bloemen en groenten worden verkocht vanuit de moestuin. Over de andere bezienswaardigheden op het landgoed en de reserveringen wordt er informatie verstrekt.
Bij de Buitenplaats werken 15 personeelsleden in vaste dienst en verder worden we ondersteund door circa 100 enthousiaste vrijwilligers.
Bij alle activiteiten staat centraal, dat  de Buitenplaats als cultuur- en natuurmonument behouden blijft voor de toekomst en met respect voor het verleden de bezoekers stijlvol ontvangt.

Voor het bezoeken van de buitenplaats zie: bezoekersinformatie.