Volg Vrienden van Twickel op Facebook


Volg ons op Twitter:

Vrienden van Twickel

Vrienden van Twickel


De vereniging Vrienden van Twickel is in 1972 voortgekomen uit 'Spaar Twickel', een actiegroep die zich met succes verzette tegen de aanleg van een provinciale weg dwars door het landgoed. De vereniging Vrienden van Twickel streeft naar behoud van het natuur- en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden op Twickel. De vereniging organiseert voor haar leden ook lezingen en excursies.

Lidmaatschap


De Stichting Twickel brengt samen met de vereniging Vrienden van Twickel het 'Twickelblad' uit. Het Twickelblad verschijnt vier keer per jaar en besteedt aandacht aan de historie, cultuur en natuur van en op Twickel. Het vormt een podium voor meningen over actuele onderwerpen en problemen op Twickel en zijn omgeving.

Voor het lidmaatschap (inclusief abonnement Twickelblad en jaarkaart voor de Tuinen van Twickel) kunt u zich aanmelden bij de Vrienden van Twickel.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2012 hebben de Vrienden een film laten maken: Verhaal van de Twickelaer “een tijdsbeeld”. Deze film is gemaakt door Ingrid Kleinsman, met als thema: ‘heden, verleden en toekomst van het landgoed’.

U kunt de DVD bestellen door €12,50 over te maken op rkg 2850534 van Vereniging Vrienden van Twickel onder vermelding van “jubileumDVD” en uw adres.

ZIe filmtrailer.